Da li želite da znate više?

Kontaktirajte Fit Lerning

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja ili zatražite demo za vaš sledeći projekat

FIT Learning Spaniards

Madrid – Valensija – Bilbao +34 670 035 253 fitls@fitls.com

FIT Learning Čile ​

Santiago de Chile

+56-9 7778 6975

fitchile@fitls.com

FIT Learning Velika Britanija

London +44 751 793 1900 uk@fitls.com

  Prihvatam politiku privatnosti


  ZAŠTITA PODATAKA:
  U skladu sa propisima o zaštiti podataka, pružamo vam sledeće informacije o obradi:
  Odgovorni: FIT LEARNING Sistems S.L.
  Svrha obrade: održavanje komercijalnih odnosa i slanje komunikacija o proizvodima ili uslugama
  Prava koja vam pomažu: pristup, ispravljanje, prenosivost, brisanje, ograničenje i protivljenje
  Više informacija o tretmanu potražite u Politici privatnosti.
  ILI prihvatam obradu mojih podataka radi slanja komunikacija o proizvodima ili uslugama. Polja označena sa (*) su obavezna.